כולל מחשבה למעשה - שאל את הרב

שם השואל: אבי בירנבוים

חלק האב בברית בנו

ברוך ה' נולד לי תינוק לפני שישה ימים, והמוהל הציע לי שאני אעשה את פעולת החיתוך בהשגחתו הצמודה והוא יעשה את שאר הדברים. ורציתי לשאול, הרי ידוע שמל ולא פרע כאילו לא מל, ומצד שני ראינו שאפשר לחלק את התפקידים לשני אנשים. שאלתי היא, האם יש עניין בזה או שעדיף שהמוהל יעשה את הכל. אבי בירנבוים מחיפה.

תשובה

אמנם מי שמל ולא פורע כאילו לא מל, אך כל זה רק אם לא פורע כלל, אבל אם אחד מל והשני פורע וודאי שזה שמל עשה מצווה חשובה. ולכן אם הנך יכול לעשות אפילו חלק מהמילה, וודאי שיש עניין בזה ומצווה בו יותר מבשלוחו. ושאלה זו שאלתי את ר' חיים קנייבסקי, וגם הוא אישר שעדיף שאבי הבן יעשה כמה שהוא יכול (ומקור הדברים בהרחבה יורה דעה סימן רסד').

שאל את הרב

שאל שאלה

ביטול

הרשמה לעלון

ההרשמה חינם