כולל מחשבה למעשה - שיעורים חדשים

שיעור וירטואלי

סימן צ"א | סעיף ב חלק ב' | הלכות בשר וחלב

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

סימן צ"א ס"ב חלק ב