כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

שיעור וירטואלי

סימן צ"ב | סעיף ט | הלכות בשר וחלב

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

סימן צ"ב ס"ט