כולל מחשבה למעשה - שאל את הרב

שם השואל: ישראל

האם מותר לטגן בצלים שנחתכו בפומפיה בשרית עם בצלים שנחתכו בפומפיה חלבית?

חתך בצלים בפומפיה בשרית, ואח"כ חתך בצלים בפומפיה חלבית, ועירב את הבצלים החתוכים זה עם זה וביחד עם תפו"א חתוך ועוד דברים עד שהיו לעיסה אחת. כעת שואל האם יכול לטגן את העיסה הזאת או לא.

תשובה

יש לדעת שבדר"כ אין מצוי פומפיה בשרית או חלבית ומה שהעולם קורים לזה כך כי ייחדו פומפיה זו למאכלי בשר או חלב עדיין אין זה הופך את הפומפיה לחלבית או בשרית. אך אנו נדון בהנחה שבאמת הפומפיה בשרית וחלבית.   קודם יש לדון אם יש ס' בבצלים כנגד הפומפיה, ובמידה   ואין ס' כנגדה יש לאסור לטגן כי הבצל הבשרי יתערב עם הבצל החלבי ואין לטגנם ביחד. ובמידה ויש ס' כנגד הפומפיה אין צורך שיהיה כנגד ב' פומפיות היות שבשר מצרף לשאר דברים כדי לבטל את החלב כמבואר בסוף סי' צ"ח שאיסורים מבטלים זע"ז וכן הבשר מצטרף לשאר דברים לבטל החלב. והיות כשחתך את הבצל טרם היה איסור לא נעשה הבצל חנ"נ ויש לשער רק כנגד הפומפיה כמבואר בריש סי' צ"ו.


ולכן, אם יש בתערובת כולה ס' כנגד פומפיה אחת יש להתיר לטגן את התערובת ללא חשש.

שאל את הרב

שאל שאלה

ביטול

הרשמה לעלון

ההרשמה חינם