כולל מחשבה למעשה - שאל את הרב

שם השואל: משה

קורוסון פרווה שמחומם בתנור בו מחממים קורוסונים חלביים

בחנות בה מוכרים קורסונים חלביים ופרווה ישנו תנור חימום קטן שמחממים את הקורוסונים ללקוחות כדי שיהיה להם חם וטרי. דא עקא, משתמשים באותו תנור באותו תבנית לשימוש שניהם אמנם עושים זאת אחד אחר השני ולא אחד ביחד עם השני. האם ישנה בעיה בקורוסון הפרווה לאוכלו עם עצמו, והאם מותר לאוכלו עם בשר.

תשובה

כידוע קיי"ל בסי' צ"ז שאין לאפות פת עם חלב או בשר אא"כ עושה כמות קטנה או צורה שונה, וכשמוכר לרבים לא מועיל שינוי צורה כי אינם יודעים השינוי. ולכן במקרה דנן במידה והקורוסון הפרווה מקבל דין 'חלב' יש לחוש שלא יאכלוהו עם בשר ומן הראוי היה לבעלי החנות לפרסם דבר זה.


אלא שיש לדון להתיר מב' פנים.  א. כתב הפת"ש שם, שבדבר שאין דרך לאוכלו ביחד עם המין השני אין לחוש, ואף ששם איירי בענין אחר מ"מ גם כאן אפשר לנקוט סברא זו.   ב. כתב הט"ז סי' צ"ז סק"ג שפת חלבית שאפאה בתנור בלא כלי ואח"כ שם על תחתית התנור קדרה בשרית, אין לחוש לכך היות שהוא נ"ט בר נ"ט. ואף שהש"ך בנקוה"כ שם חלק וחשש לבעין שיש בפת, כבר כתב הפמ"ג שכאשר יש עיסה המפסקת בין החלב לתנור אין לחוש ויש לדונו כנ"ט בר נ"ט, וכן כתבו הפוסקים שכל דבר לפי חוש הראות ואין נראה הדבר שאין בו חלב בעין על התנור אין לחוש בכך. וא"כ במקרה דנן מסתבר שאין חלב בעין על התנור וממילא הפת הפרווה היא רק נ"ט בר נ"ט של חלב ועדיין היתר היא, ואין בדבר חשש כלל.

שאל את הרב

שאל שאלה

ביטול

הרשמה לעלון

ההרשמה חינם