כולל מחשבה למעשה - שאל את הרב

שם השואל: יעקב

אדים שעלו מסיר בשר על ידית סיר חלבי שאינו בן יומו

סיר חלבי שאינו ב"י שמבשלים בו תפו"א, וידית הכלי היתה מעל סיר שמבשלים בו בשר ועלו הרבה אדים לידית של הסיר החלבי תוך כדי הבישול. והידית היתה מפלסטיק. מה דין התפו"א והסיר.

תשובה

התפו"א מותרים היות והסיר החלבי אינו ב"י. ויש לדון לגבי הסיר ולאוסרו דקיי"ל סי' צ"ב ס"ח שזיעה דינה כאוכל ממש וממילא יש לדון את הידית כאילו נגע בה מאכל רותח ממש מכ"ר בשרי, ונאסרה הידית, והיות והיא בלועה מבב"ח יש לחוש שמא פעם הבאה יבשל בה מאכל חלבי וטעם הבשר שבידית יבלע במאכל החלבי. אלא שעדיין יש לדון ולהתיר מכמה טעמים. 1. כתב הרעק"א אור"ח סי' תנ"א סי"ב שרק אם הידית היא מקשה אחת עם הכלי חשיב ככלי אחד ועובר הטעם מהידית לכלי, אך אם היא ב' גשמיים- אין עובר הטעם, ולפ"ז לא עובר הטעם מהידית לכלי והוי כשתי קדרות שהנוגעות זב"ז שאין הבלוע יוצא מהם בלא רוטב כמבואר בסי' צ"ב ס"ח.

שאל את הרב

שאל שאלה

ביטול

הרשמה לעלון

ההרשמה חינם