כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

שיעור וירטואלי

סימן קצ"ח | סעיף סיכום |

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

שיעור מר' משה רוט בהלכות חציצה בנידה