כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

שיעור וירטואלי

סימן צ"ב | סעיף ז | הלכות בשר וחלב

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

צימן צ"ב ס"ז