כולל מחשבה למעשה - שאל את הרב

שם השואל: יעקב

חיתוך בצל במעבד מזון שחותכים בו כבד קר

מעבד מזון שחותך עימו הרבה פעמים כבד שאינו חם [כדי לעשות סלט כבד], ופעם אחת חתך בצלים בסכין חלבי ואח"כ קצצם במעבד המזון. ונשאלת השאלה: 1. האם הבצלים מותרים. 2. האם יכול להמשיך לחתוך עימו כבד. 3. האם יכול לחתוך עימו בצלים כדי להשימם בפשטידה חלבית.

תשובה

1. הבצלים מותרים היות ואין המעבד נהייה בשרי כי הכבד לא היה חם.  2. וכן יכול להמשיך לחתוך עימו כבד כי הכבד לא חם ולא נפלט הטעם מהסכין ע"י דוחקא לבד כמבואר בט"ז סי' צ"ו סק"ג.  3. נחלקו המג"א סי' תנ"א ואבן העוזר סי' צ"ו האם כשחתך בבצל בסכין חלבי ואח"כ חתך אותו שוב בסכין פרווה האם הסכין נהייה חלבי. דדעת המג"א שהסכין נהיה חלבי ודעת אבן העוזר שהסכין נהיה רק נ"ט בר נ"ט, כי הבצל אף שקיבל טעם מהסכין לא יוכל להיות יותר מהסכין החלבי בעצמו. ונחלקו האחרונים כיצד העיקר להלכה והמשנ"ב פסק להחמיר כמג"א ויש שפסקו להקל כאבן העוזר, ולדינא מורים לכתחילה לחוש למג"א ובדיעבד אם נעשה להקל כאבן העוזר, ובמקרה דידן זהו בדיוק המקרה של מחלוקת זו.  אלא שיש לדון להתיר אם עובר מעל"ע מצד שיש ס"ס,  א. ספק אם בצל נחשב לדבר שמחליא לשבח או רק חילתית, כמבואר בש"ך סי' צ"ו סקי"ב.  ב. ספק אם הלכה כאבן עוזר או כמג"א.  ויש לדון האם ניתן לצרף ספק זה האחרון לכלל הספקות.

שאל את הרב

שאל שאלה

ביטול

הרשמה לעלון

ההרשמה חינם