כולל מחשבה למעשה - שיעורים חדשים

שיעור וירטואלי

סימן צ"ה | סעיף ג | הלכות בשר וחלב

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

סימן צ"ה ס"ג