כולל מחשבה למעשה - אודות

הרב יהודה בוטרמן

מחשבה למעשה

כולל "מחשבה למעשה" נועד להעניק את כל הכלים והידע הדרוש לאברכים צעירים בעלי יכולת ופוטנציאל בולטים להפוך למנהיגי קהילה ורבנים בעלי השפעה בעולם היהודי כולו. במסגרת הלימודים בכולל, יכירו המתלמדים את כל רזי מקצוע הרבנות, כולל התמקדות בטור ושולחן ערוך, יורה-דעה ואורח-חיים, זאת על מנת לשמש עזר ואור לחברי הקהילה העתידיים להם יהווה אור ומענה לנושאים שבהלכה, נושאים ברומו של עולם ובחיים היומיומיים.


מבנה הלימודים


הלימודים בכולל "מחשבה למעשה" כוללים מבדקים יסודיים מדי חודש המשמשים כהכנה למבחני רבנות עתידיים, על מנת להבטיח גם היכרות עם החומר הנלמד וגם הפגנת חוסן נפשי במעמד המבחנים.
גורם חשוב נוסף של הלימודים בכולל, הוא העברת שיעורים על ידי האברכים עצמם, זאת על מנת להכשיר את הקרקע לעתיד ולהכיר את מלאכת העבודה עם קהל תלמידים.

שיעורי מחשבה וחסידות מעניקים את המצע הרוחני החשוב לכל אדם לכשעצמו, וכן עבור גיבוש ראייתו המרחבית על מנת להעניק תשובות ופסקי דברים מאוחר יותר בעבודתו.

"ממחשבה למעשה" – עם עיניים למצוינות

הגורמים הקטנים האלה בתוכנית הלימודים של הכולל מאפשר להכשיר את האברכים לעבודת רבנות בצורה היסודית ביותר, והיא שמשכה את תשומת הלב של בחירים רבים בכוללים רבים ברחבי הארץ שהצטרפו בשנה האחרונה לכולל "מחשבה למעשה". המרכז מקפיד להשתמש גם באפשרויות הגלומות בטכנולוגיה המודרנית ועל ידי כך, מאפשר לשלב את הלימודים גם עבור אלה הבוחרים ללמוד מרחוק, על מנת להעניק את חוויית הלימודים היהודית ברמה הגלובלית והמתקדמת ביותר.