כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

שיעור וירטואלי

סימן | סעיף |

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

ספק פיקוח נפש בשבת חלק ב'