כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

שיעור וירטואלי

סימן קצ"ח | סעיף |

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

שיעור בהילכות חציצה בנידה מראש הכולל הרב אלדד בוטרמן