כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

שיעור וירטואלי

סימן צ"ו | סעיף א | הלכות בשר וחלב

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

סימן צ"ו ס"א