כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

בשר בחלב

סימן צ"ד | סעיף ב | דין התוחב כף חולבת בקדרה של בשר

סעיף ב
אם תחב הכף בקדירה שני פעמים ולא נודע בנתים צריך שני פעמים ששים.


(ויש אומרים דסגי בפעם אחת ששים וכן נוהגים)(ת"ה סימן קפ"ג והגהות ש"ד וארוך):

הבחן על נושא זה

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

הלכות בשר בחלב | סימן צ"ד סעיף ב