כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

בשר בחלב

סימן צ"ד | סעיף ח-ט | דין התוחב כף חולבת בקדרה של בשר

סעיף ח
אם נפל לתנור פנאד"ש גבינה אפילו לחה וכן גבינה חמה בקערת בשר בת יומא אינו אוסר אלא כדי קליפה:סעיף ט
בשלו דבש במחבת של בשר בת יומא והריקוהו חם בקערה של חלב בת יומא מותר משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהתירא (ד"ע):

הבחן על נושא זה

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

הלכות בשר בחלב | סימן צ"ד סעיף ח