כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

חסידות

סימן | סעיף | ראש השנה ותקיעת שופר - הרב יהודה בוטרמן

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

ראש השנה ותקיעת שופר - הרב יהודה בוטרמן