כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

הלכות שבת

סימן קר | סעיף 3 |

קראטןחגענףענ

הבחן על נושא זה

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו